Omdenken

We hebben nu gezien hoe ‘negatieve rente’ kan omgebogen worden tot een ‘co-creatieve rente’, dit wordt mogelijk wanneer we de ‘naakte rente’ koppelen aan ‘deflatie’. Hierdoor ontstaat een (monetaire) WIN-WIN die volledig afhankelijk is van de gekozen parameters, een kwestie van menselijke keuze en consensus. Van inflatie naar deflatie is als de spreekwoordelijke knop omdraaien, een situatie die onvergelijkbaar anders is en nog meer toepassingen toelaat. Deze toepassingen worden niet of nauwelijks gezien wanneer we negatieve rente als louter negatief beschouwen, niet dat dit niet mogelijk zou zijn maar omdat we maar al te vaak hervallen in courante denk- en actieschema’s die het alternatief overschaduwen. Op deze pagina zo eenvoudig mogelijk toegelicht:

Simulatiemodel

Neutraal geld

Zoals het simulatiemodel aantoont, bij deflatie wordt spontaan geld gegenereerd uit de reeds bestaande geldhoeveelheid waardoor de co-creatieve rente mogelijk wordt gemaakt. Als referentie nemen we het laatste voorbeeld, bij 40% deflatie komt er (per 100) ook 40 te besteden geld vrij. In dit geval, nominaal 15 en 12,50 voor respectievelijk de bank en staat, indirect nog eens 12,50 voor de klant. De indirecte of relatieve WIN uit zich door de verlaagde ‘kost voor leven’, zijnde het nieuwe saldo 72,50 minus 60. Deze WIN-WIN is steeds van toepassing wanneer (1) de naakte rente positief is en (2) het absolute getal van de deflatie hoger is dan de naakte rente. Hoe dit geld besteed kan worden, is een volgende vraag. De toepassingsmogelijkheden zijn vrijwel oneindig, denk bijvoorbeeld aan het vullen van de pensioenskas of het aflossen van schulden. In dit betoog kiezen we voor het aflossen van de schulden, ook hier volstaat een vereenvoudigd model van de werkelijkheid.

Tabula rasa

In onderstaande voorstelling starten we met een consolidatie op een gegeven moment in de tijd, hierin een aantal relevante items waarbij de schulden altijd gelijk zijn aan de vorderingen. Doelbewust laten we de rente buiten beschouwing, dit zou deze redevoering nodeloos complex maken ongeacht het feit dat negatieve rente wel als ‘trigger’ fungeert. Correcter is te stellen dat vooral ‘deflatie’ de WIN-WIN opties mogelijk maakt, in dit geval genereren we evenveel geld dan het schuldencomplex (vorderingen versus schulden). Het model behoeft voor ingewijden weinig commentaar, via een aantal boekhoudkundige journaalposten realiseren we een tabula rasa voor het schuldencomplex. Dit is niet vergelijkbaar met een traditionele amnestieregeling, elke schuldeiser krijgt immers zijn/haar geld terug zonder verlies aan koopkracht. Deze voorstelling is stapsgewijs eenvoudig te volgen:

Omdenken

Deze abstractie staat op zich en fungeert als een ‘trigger’ die nog meer afgeleiden toelaat, derhalve niet het einde van het verhaal. Startend met een diepgaander beschouwing over ‘negatieve rente’ openbaren zich nu heel andere scenario’s dan ‘traditioneel’, dit is een kwestie van ‘omdenken’. Sowieso, ondanks technisch mogelijk betekent dit geen garantie op succes, verschillende partijen kunnen immers – hoe goedbedoeld ook – anders besluiten waardoor chaos en strijd gecultiveerd worden. Het cruciale punt is echter dat deflatie geen alledaagse denkpiste betreft, onze manier van denken staat dan ook centraal om tot legitieme (of vollediger) conclusies te komen. (lees meer)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s